نگهداری و تعمیرات دوره ای

نگهداری و تعمیرات دوره ای که به اختصار نت نامیده می شود به عنوان تضمینی برای کارکرد صحیح دیزل ژنراتور در طول دوره عمر مفید می باشد. در نگهداری و تعمیرات دوره ای دیزل ژنراتور دو نوع کار اجرایی وجود دارد:

  1.  کارهای نظارتی
  2.  کارهای اجرایی

۱. کارهای نظارتی

شامل مشاهده، اندازه گیری و ثبت وضعیت قطعات و پارامترهای مربوط به دیزل ژنراتور از جمله مشاهده سطح ولتاژ باتری، وضعیت بست های باتری و کابل های رابط، سطح روغن کارتل، سطح سوخت باک دیزل ژنراتور، سطح سوخت مخزن ذخیره (در صورت وجود)، وضعیت شیلنگ ها و جنت های دیزل ژنراتور، دریچه ورود و خروج هوا، اتصال لوله خروج دود است.

۲. کارهای اجرایی

شامل عملیات برقی و مکانیکی است. عملیات برقی از جمله تست کلیدها، روشن کردن دیزل ژنراتور و اندازه گیری پارامترهای جریان دیزل ژنراتور، تعویض قطعات معیوب یا قطعاتی که عمر مفید آن ها تمام شده است و اندازه گیری جریان دینام شارژ می باشد

نگهداری و تعمیرات دوره ای ـ دیزل ژنراتور تیارا

دوره مناسب تعویض روغن

تعویض قطعات و مخصوصا فیلترهای دیزل ژنراتور از موارد بسیار مهم در نگهداری دیزل ژنراتور به شمار می رود. معمولا توصیه کارشناسان فن دیزل ژنراتور این است که روغن دیزل ژنراتور حداکثر هر ۱۵۰ ساعت کارکرد دیزل ژنراتور یک بار تعویض گردد.

این دوره تعویض روغن، بر اساس تجربیات چند ساله ما در دیزل ژنراتور تیارا، عموماً مورد اعتراض و شک و شبهه کارفرمایان بوده است. با این استدلال که ۱۵۰ ساعت کارکرد دیزل ژنراتور خیلی سریع حادث می شود و این دوره زمانی بسیار کوتاه است.

توجیه تعویض روغن دیزل ژنراتور در یک دوره ۱۵۰ ساعته به زبان ساده به این صورت است. تصور کنید شما صاحب یک موتور  دیزلی بجز ژنراتور هستید، به عنوان مثال فرض کنید شما صاحب یک کامیون یا تریلی هستید که در جاده ها در حال حرکت است. وقتی شما برای تعویض روغن به  تعمیرگاه مراجعه می کنید، به شما توصیه می کنند پس از طی مسافت خاصی روغن موتور دیزل خود را تعویض نمایید.

این مسافت بستگی به کیفیت و البته قیمت روغن موتوری که پرداخت می کنید ممکن است از ۶،۰۰۰ تا ۱۲،۰۰۰ کیلومتر متغیر باشد. فرض کنید به صورت میانگین شما میخواهید پس از طی ۸،۰۰۰ کیلومتر روغن موتور دیزل خود را تعویض کنید.

اگر فرض کنیم از این ۸،۰۰۰ کیلومتر، شما ۷،۹۰۰ کیلومتر را در جاده و ۱۰۰ کیلومتر را در داخل شهرها طی کرده باشید، با احتساب متوسط سرعت ۹۰ کیلومتر در ساعت در جاده ها، شما فقط ۸۸ ساعت را در جاده ها گذرانده اید، اگر ۶۰ ساعت نیز به خاطر تردد در داخل شهرها و یا کارکرد درجای کامیون در نظر بگیریم و به عدد ۸۸ اضافه کنیم، به عدد ۱۴۸ ساعت می رسیم.

بنابراین، ۱۵۰ ساعت کارکرد موتور دیزل برابر حد اقل طی ۸،۰۰۰ کیلومتر در جاده می باشد. این قضیه، علت توصیه تعویض روغن در حد اکثر ۱۵۰ ساعت کارکرد دیزل ژنراتور را توجیه می کند.

پیمایش به بالا